Oenanthe fistulosa/aquatica

Algemeen

Er vielen mij twee dingen op toen ik deze plant opzocht op internet. Pijptorkruid schijnt een beetje op Venkel te lijken en heeft daarom de bijnaam Watervenkel. Ook is de Watertorkruid een beetje giftig zodat vee hem laat staan zodat Watertorkruid het iets beter zou doen. Dit verhaal komt niet overeen met de praktijk. Sinds 1950 is de plant met 25 % tot 50% achteruit gegaan. Wel is de plant nog algemeen. Hij bloeit in Juni, Juli en Augustus.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Oenanthe is afgeleid van Oinos (Grieks) en betekent "wijn", en van Anthos (Grieks) en betekent "bloem". De geur van de bloem (bij enkele soorten van dit geslacht) komt overeen met die van een wijnstok.

Fistulosa komt van fistula (Latijn) en betekend "pijp". Dit slaat op de holle stengel van de plant.

Aquatica komt van Aqua (Latijn) en betekend "water". In de oecologische flora heet de Pijptorkruid Watertorkruid. De plant is altijd bij het water te vinden.

Namen in andere talen

  • English: Tubular Water-dropwort
  • Français: Oenanthe fistuleuse
  • Deutsch: Röhriger Wasserfenchel
  • Espanõl:
  • Italiano: Finocchio acquatico tubuloso
  • Svenska:Pipstäkra
  • Norsk: Pipekjørvel
  • Dansk: Vand-Klaseskærm

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Tubular Water-dropwort. Dit betekent letterlijk "buisvormige druppelwort". Het buisvormige wordt al bij de Nederlandse en het tweede gedeelte van de eerste wetenschappelijke verklaring uitgelegd. De naam Dropwort komt van een plant uit een heel andere familie, de Knolspirea (Filipendula vulgaris). De wortels van deze plant hebben druppelvormige knollen. Wort wordt over het algemeen in het Engels gebruikt voor een plant die geneeskrachtige werkingen heeft of waardevol is als voedsel.

De Franse naam is Oenanthe fistuleuse. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Röhriger Wasserfenchel. Dit betekent "buisvormige watervenkel". Voor het buisvormige zie de verklaring bij Engelse naam. De stengelbladeren van deze plant tonen, met enige fantasie, enige gelijkenis met die van de Wilde venkel (Foeniculum vulgare)

De Zweedse naam is Pipstäkra Letterlijk betekent dit "stinkpijp". Deze naam heeft uitleg nodig. Pip wordt bij diverse talen uitgelegd. Het woord Stärka is afgeleid van Stäka dat vroeger "stank/stinken betekende. Gek genoeg is nergens iets te vinden dat wijst op de geur van Torkruid. Dus dit blijft een beetje een mysterie.

De Noorse naam is Pipekjørvel. Dit betekent "pijpkervel". Deze naam lijkt erg op de Duitse naam. Alleen in Denemarken vinden ze dat het blad van deze plant op dat van Kervel lijkt.

De Deense naam is Vand-Klaseskærm. Dit betekent "water-bos/trosscherm". Dit betekent dat ondanks dat Torkruid een echte schermbloemige is deze niet wijd uit met veel zijuitlopers groeit maar als een bos in of bij het water groeit.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op natte, voedselrijke, vaak kalkhoudende grond of in ondiep zoet of zwak brak water met een bodem van zand, leem, zavel, veen of klei.

Groeiplaats
Waterkanten en water (beken, sloten, poelen, plassen, vijvers, veenputten en poldersloten), moerassen en grasland ('s winters overstroomde laagten in weilanden).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het westen, in laagveengebieden en in het noordelijk zeekleigebied, vrij zeldzaam in het oosten en midden en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en Flevoland.

Vlaanderen
Vrij algemeen in in de Polders. Elders zeldzamer.

Wallonië
Zeer zeldzaam.

Wereld
In West-, Midden- en Zuid-Europa, Noordwest-Afrika en Zuidwest-Azië.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Oenanthe fistulosa/aquatica

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's