Amapola macho -Papaver argemone (7385599770)


Algemeen

De Ruige klaproos is naast de Grote klaproos (Papaver rhoeas) die andere mooie diep-rode klaproos. Kleiner maar niet minder opvallend. Ruige klaproos bloeit net als andere Klaprozen vroeg in het jaar, Mei, Juni en Juli.

Verklaring wetenschappelijke naam

De naam papaver is afgeleid van Papa (Latijn) en betekent "(kinder) pap". Dit omdat het sap van deze plant vroeger werd gebruikt als slaapmiddel voor kleine kinderen.

Argemone is afgeleid van het Griekse Argema dat "staar" betekent. De plant werd door Dioscorides toegepast om staar te behandelen 

Namen in andere talen

  • English: Prickly Poppy
  • Français: Pavot argémone
  • Deutsch: Sand-Mohn
  • Espanõl: Amapola macho
  • Italiano: Papavero argemone
  • Svenska: Spikvallmo
  • Norsk: Klubbevalmue
  • Dansk: Kølle-Valmue

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme, open plaatsen op droge tot vochthoudende, omgewerkte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, vrij kalkarme tot neutrale grond (leemhoudend zand, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Akkers (graanakkers op leemhoudend zand), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), omgewerkte plaatsen, ruderale plaatsen, zandige bermen, braakliggende grond en zanddijkjes.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam. Het meest in het rivierengebied en in het duingebied. Zeldzaam in het zuiden en zeer zeldzaam in het noordoosten.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Afgenomen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Rondom de Middellandse Zee en in een groot deel van Europa.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreiding Ruige klaproos

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten