Persicaria amphibia/Polygonum amphibium

Algemeen

Zoals beschreven in de verklaring is Veenwortel een plant die zowel een watervorm als een landvorm heeft en in beide milieus het even goed doet. Het is zelfs de enige plantensoort die dat heeft in onze flora. Er zijn verschillen die elke flora beschrijft. Beide vormen doen het goed als je het verspreidingskaartje er bij houdt. Veenwortel bloeit vanaf Juli tot en met Oktober.

Er komen minstens 8 soorten Duizendknoop (Persicaria) in het wild voor in Nederland:

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Persicaria komt van Prunus persica (Latijn) en betekent "perzikboom". Dit omdat het blad van deze plant lijkt op dat van de perzikboom.

Polygonum komt van Poly (Latijn) en betekent "veel", en van Goni (Latijn) en betekent "knoop". Dit omdat de plant deel uitmaakt van de duizendknoopfamilie. Alle planten van deze familie hebben veel knobbels op hun stengel.

Amphibia (Latijn) en betekent "zowel in als naast" het water. De plant komt voor zowel op het droge als in het water.

Namen in andere talen

  • English: Amphibious Bistort
  • Français: Renouée amphibie
  • Deutsch: Wasser-Knöterich
  • Espanõl:
  • Italiano: Persicaria
  • Svenska: Vattenpilört
  • Norsk: Vass-slirekne
  • Dansk: Vand-Pileurt

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Amphibious Bistort. Amphibious verwijst naar het tweede gedeelte van de eerste wetenschappelijke naam. Bistort verwijst naar Persicaria bistorta (Adderwortel). Deze plant lijkt erg veel op Veenwortel. Ze zijn dan ook van dezelfde familie, De duizendknoopfamilie (Polygonaceae).

Voor de verspreiding van Persicaria amphibia/Polygonum amphibium in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Renouée amphibie. Renouée betekent vrij vertaald "elke keer opnieuw geknoopt" dat duidt weer op de familieherkomst, de Duizendknopen Amphibie is de Franse benaming van de het tweede gedeelte van wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Wasser-Knöterich. Dit betekent letterlijk "water-knobbelige". Water omdat Veenwortel bijna altijd in het water groeit en Knobbelige vanwege de naam Duizendknoop.

De Italiaanse naam is Persicaria anfibia. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Vattenpilört. Dit betekent "water-pijlkruid. Vatten betekent "water". Dat Pijl (Pil) moet je niet al te letterlijk nemen. Met pijl wordt hier waarschijnlijk het smalle stengelblad bedoeld. Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid". De Zweedse naam voor Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) is Pilblad. Hier staat Pil wel voor een echt pijlvormig blad. De laatst genoemde plant is trouwens absoluut geen familie van Veenwortel.

Voor de verspreiding van Persicaria amphibia/Polygonum amphibium  in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Vass-slirekne. Dit beteken "waden duizendknoop". Slire betekent "schede", dus waar het blad begint bij de stengel. Kne betekent "knie". Overal waar een bladschede zit is ook een verdikte plek/knie.. Er zitten wel "duizend" knopen/knieën op de stengel.

De Deense naam is Vand-Pileurt. Dit betekent "water pijlkruid". Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen in rustig, ondiep, voedselrijk water en op vochtige tot natte, zelden droge, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, meestal verstoorde grond (klei, leem, zavel en zand).

Groeiplaats
Water en waterkanten (ondiep water, slootkanten en beekoevers), moerassen (rietland), grasland (nat grasland en weiland in uiterwaarden), bermen (ruige plaatsen), langs spoorwegen (hoge spoordijken), tussen straatstenen, omgewerkte grond, akkers (akkerranden en verslempte droge tot vochtige akkers), perken, ruigten en langs heggen.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Gematigde en koele streken op het noordelijk halfrond. Ingeburgerd in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Persicaria amphibia/Polygonum amphibium

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

foto's