Platanthera bifolia (flower)


Algemeen

De lange nectarspoor wijst erop dat de langtongige pijlstaartvlinders de voornaamste bestuivers zijn en dat zijn nachtvliegers. Deze kunnen makkelijk met hun lange, ronde tong bij de nectar komen. Ze hebben zo'n lange tong nodig omdat de orchidee een lange en dunne spoor heeft. Een spoor is een buisvormige uitzakking waar zich meestal nectar in bevindt. Van uitbundige kleuren moet deze plant het niet hebben. De vlinders worden danook aangelokt door de geur, die aan hyacinten herinnert en vooral 's nachts te ruiken is. Als het donker is trekt de welriekende nachtorchis talloze insecten aan.  Het is de enige wilde Orchis die s'nachts geurt. Welriekende nachtorchis bloeit in Juni en Juli.

Op deze site staan 15 soorten orchideeën. De meeste zijn, zoals hierboven genoemd, zeer zeldzaam tot zeldzaam. Sommige zijn zelfs algemeen. Zoals ook hierboven staat dat orchideeën vaak kruisen met andere soorten. Er ontstaan dan zogenaamde hybride soorten. Deze heb ik niet genoemd en de lijst is ook nog niet compleet. Als er soorten ontbreken hoor ik dit graag.

Omdat het niet altijd even makkelijk is een Orchis op naam te brengen staat er op de site van Floron een handige zoekkaart.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Platanthera komt van Platys (Grieks) en betekent "breed", en Anthera (Grieks) en betekent "helmknop". Hier wordt bedoeld de bredere afstand, dan normaal, tussen de twee helmknoppen.

Bifolia komt van Bi (Latijn) en betekent "twee", en van Folia komt van Follum (Latijn) en betekent "blad". Dit omdat er meestal maar twee wortelbladeren aan de voet van de plant voorkomen.

Namen in andere talen

 • English: Lesser Butterfly-Orchid
 • Français: Platanthère à deux feuilles
 • Deutsch: Weiße Waldhyazinthe
 • Espanõl: Satirión blanco de dos hojas
 • Italiano: Platantera comune
 • Svenska: Nattviol
 • Norsk: Vanleg nattfiol
 • Dansk: Bakke-Gøgelilje

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Lesser Butterfly-Orchid. Dit betekent letterlijk "kleinere vlinder-orchis". In Engeland zijn meerdere Orchissen van deze op een vlinder gelijkende Orchis. Zoals 

 • Psychopsis, elke speciesPlatanthera, welke soort
 • Sarcochilus, verscheidene soorten
 • Anacamptis papilionacea
 • Encyclia tampensis
 • Epidendrum venosum
 • Habenaria psycodes
 • Bergnachtorchis  (grotere vlinderorchidee van Europa)
 • Welriekende nachtorchis (de welriekende orchidee van Europa)
 • Polyrrhiza lindenii
 • Phalaenopsis aphrodite

Het woord Lesser is hier dus puur ter onderscheid.

De Franse naam is Platanthère à deux feuilles. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Weiße Waldhyazinthe. Dit betekent "boshyacint". Een andere kleur dan wit zijn de bloemen niet. Het is een schaduwminnende plant maar op andere plekken doet hij het ook goed (zoals beschreven bij Ecologie & Verspreiding).

De Zweedse en Noorse naam is Nattviol/Vanleg nattfiol is nagenoeg gelijk, Dit betent "nachtviool/gewone nachtviool". Het woord Viol (van het Latijnse Viola) is zeer oud en misleidend. Want deze plant en welke Viool dan ook hebben niks met elkaar te maken.

De Deense naam is Bakke-Gøgelilje. Dit betekent letterlijk "heuvel-koekoekslelie" Alle orchissen van het geslacht Platanthera heten in Denemarken. De naam komt van het feit dat deze Orchis, met fantasie, op een Lelie lijkt en dat de plant echt bloeit als de Koekoek roept, het voorjaar dus. Dus deze naam geldt meer voor de Platanthera chlorantha die wel in Mei (als de koekoek roept) bloeit. De verklaring voor Bakke=heuvel is mij nog onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vochtige tot vrij natte, matig voedselarme, niet bemeste, humusrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond. Ook in zwak brak milieu (zand, leem, veen en mergel). Welriekende nachtorchis groeit op wat zuurdere grond dan Bergnachtorchis.

Groeiplaats
Heide (grazige plaatsen), grasland (blauwgrasland, schraal grasland, grasland op hoogveen en kalkgrasland), bermen, langs spoorwegen (spoorbermen), soms in bossen (open plaatsen), bosranden, struwelen, zeeduinen (duinvalleien) en waterkanten en moerassen (drassig rietland, trilveen, langs bronveentjes en vrij jong veenmosrietland).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam op de Waddeneilanden, in de duinen van noordelijk Noord-Holland, in het oosten van het land en in laagveengebieden. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Sterk afgenomen.

Wallonië
Vrij zeldzaam in de Famenne en Lotharingen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Gematigde streken in Azië, Noordwest-Afrika en vrijwel heel Europa. Noordelijk tot 70° N.Br.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Platanthera bifolia

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten