Primula elatior

Algemeen

Naast andere sleutelbloemen, de Stengelloze sleutelbloem (Primula vulgairs)en de Gulden sleutelbloem (Primula vulgairs) is dit de plant die het meest voldoet aan de naam Sleutelbloem. Alle drie soorten Sleutelbloemen zijn echte Stinsenplanten en bloeien dus vroeg. Deze plant al in Maart, April en Mei. De andere twee beginnen een maandje later met bloeien maar zijn ook een maand later uitgebloeid. Alle Sleutelbloemen zijn zeldzaam in het wild in Nederland. Meestal zie je ze dan ook in een Heemtuin of Botanische tuin. 

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Primula is het verkleinwoord van Primus (Latijn) en betekent "eerste". Dit duidt op de vroege bloei van de plant in de lente.

De soortnaam "elatior" (Latijn) betekent "hoog verheven". De Slanke sleutelbloem is gekenmerkt door de lange hoge bloeistengel, vandaar.

Namen in andere talen

  • English: Oxslip
  • Français: Primevère élevée
  • Deutsch: Hohe Schlüsselblume
  • Espanõl:
  • Italiano: Primula maggiore
  • Svenska: Lundviva
  • Norsk: Hagenøkleblom
  • Dansk: Fladkravet Kodriver

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Oxslip. Dit betekent "stierenslip". De enige verklaring die ik kon vinden is dat deze plant vaak groeit waar ook vee graast. Maar een echte verklaring is dit niet omdat achtervoegsel Slip voor mij nog onbekend is.

De Franse naam is Primevère élevée. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Hohe Schlüsselblume. Dit betekent "hoge sleutelbloem'. Het is de Duitse vertaling van de wetenschappelijke naam.

De Italiaanse naam is Primula maggiore. Dit betekent "grotere primula". Eigenlijk is dit het zelfde als de Duitse naam, grotere betekent hier "hogere".

De Zweedse naam is Lundviva

De Noorse naam is  Hagenøkleblom. Hage betekent "tuin". Nøkle betekent "sleutel" en Blom betekent natuutlijk "bloem". Dus "tuin sleutelbloem".

De Deense naam is Fladkravet Kodriver. Flad betekent "plat/vlak". Kravet betekent "eis". Alle Sleutelbloemen (Primulaceaea) heten in Denemarken Kodriver, en komt van kodrevler. Dit betekent "speen" en verwijst naar de vorm van bloem.  Het voorvoegsel Fladkravet betekent "glad eis" en verwijst naar de bloemblaadjes bovenkant die vlak is uitgespreid. De verklaring die ik heb gevonden bij het voorvoegsel vind ik nogal vaag dus de echte betekenis is mij nog onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht beschaduwde of soms zonnige plaatsen op vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke, weinig of niet bemeste, vaak kalkhoudende, lemige grond (slibrijk zand, leem, löss en mergel).

Groeiplaats
Bossen (bronbossen in heuvelachtige streken en hellingbossen), hakhout, waterkanten (zandige afkalvende bosbeekoevers en langs sloten) en grasland (bergweiden en beekdalhooiland).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, in het oosten van het land en in Noord-Brabant. Zeer zeldzaam in Gelderland en in het oostelijk rivierengebied.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam, maar plaatselijk algemeen. Het meest in de Leemstreek en de Zand- en Zandleemstreek.

Wallonië
Vrij zeldzaam, maar plaatselijk algermeen. Het meest in Brabant, het Maasdistrict en Lotharingen.

Wereld
Hoofdzakelijk in Midden-Europa, met een geïsoleerd deelareaal in de Kaukasus.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Primula elatior

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten