Pulmonaria officinalis

Verklaring Wetenschappelijke naam

Pulmonaria komt van Pulmo (Latijn) en betekent "long". Het plantje werd gebruikt bij longziektes. Men dacht dat de vlekken op de bladeren op longvlekken leken.

Officinalis komt van Officium (Latijn) en betekent "in dienst van". Een plant met de toevoeging Officinalis stond/staat in dienst van de wetenschap. Om de geneeskrachtige werking werd/wordt deze plant daarvoor gebruikt.

Algemeen

Als je goed kijkt naar het verspreidingskaartje kijkt kan je een aantal conclusies Je ziet bijvoorbeeld een grotere concentratie. Dat komt omdat Gevlekt longkruid een echte Stinsenplant is. Het is ook een geliefde tuinplant want, zoals bekend bloeien stinzenplanten vroeg. Hij bloeit dan ook in Maart, April en Mei. Friesland was zo'n belangrijk stinzenmilieu.  Rembert Dodoens schreef al in zijn Kruidboek "Dit cruyt wast in vochtighe donckere plaetsen/ ende wordt schier in alle hoven gepland". Maar de plant verwilderd gemakkelijk, vandaar de verspreiding. De concentratie in zuid-Limburg is te verklaren doordat de plant graag groeit in kalkrijke bossen, zuid-Limburg dus. Het wordt dan ook gezien als de enige echte wilde populatie van deze plant.

Namen in andere talen

 • English: Common Lungwort, Jerusalem Cowslip
 • Français: Pulmonaire officinale
 • Deutsch: Geflecktes Lungenkraut
 • Espanõl:
 • Italiano: Polmonaria maggiore 
 • Svenska: Fläckbladig lungört, Skånsk lungört, Vitfläckig lungört
 • Norsk: Lækjelungeurt
 • Dansk: Hvidplettet Lungeurt

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Common Lungwort: Common betekent "gewoon". Lungwort betekent eigenlijk "longwort". Wort wordt over het algemeen in het Engels gebruikt voor een plant die geneeskrachtige werkingen heeft of waardevol is als voedsel. In dit geval werd Longkruid volgens de Signatuurleer gezien als plant voor de genezing van longziektes. Er zijn meer dan 10 ondersoorten voor deze plant vandaar het woordje Gewoon.
 2. Jerusalem Cowslip:

De Franse naam is Pulmonaire officinale. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Geflecktes Lungenkraut. Dit betekent "gevlekt longkruid", de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Polmonaria maggiore. Polmonaria is de Italiaanse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Maggiore betekent "grotere". Dit is ter onderscheid want in Italië is nog een ondersoort, Pulmonaria officinalis L. subsp. marzolae G.Astuti (Pulmonaria del Monte Marzola).

Er zijn drie Zweedse namen:

 1. Fläckbladig lungört: Dit betekent "gevlektbladig longkruid", net zoals de Nederlandse naam.
 2. Skånsk lungört: Deze plant is voor het eerst tijdens een excursie 16 mei in 1894 gevonden in de Zweedse provincie Skåne en is toen "Skånes longkruid" gedoopt.
 3. Vitfläckig lungört: Dit betekent "wit gevlekt longkruid".

De Noorse naam is Lækjelungeurt.Lækje komt van Lækjar en  betekent "dokter/arts". Lungeurt betekent "longkruid", dus een medische benadrukking van deze plant.

De Deense naam is Hvidplettet Lungeurt. Dit beteknt "wit gevlekt longkruid".

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Pulmonaria officinalis

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's