Schapenzuring bloeiwijze Rumex acetosella


Algemeen

Schapenzuring is een van de vele algemene zuringsoorten in Nederland. De plant bloeit in Mei tot en met de herfst.

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Verklaring wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringenvoor Rumex:

Rumex (Latijn) betekent "lans/spies" wat duidt op de pijlvormige bladeren van sommige soorten zuring.
De naam rumex kan ook afgeleid zijn van Rhyma (Grieks) wat "stroom" betekend. Dit omdat veel soorten rumex groeien op vochtige plaatsen.

Acetocella komt van Acetoca komt van Acetum (Latijn) en betekend "azijn". Wat natuurlijk duidt op de zure smaak en het gebruik van de plant in de maaltijd.

Namen in andere talen

  • English: Sheep's Sorrel
  • Français: Petite oseille
  • Deutsch: Kleiner Sauer-Ampfer
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Romice acetosella
  • Svenska: Bergsyra
  • Norsk: Småsyre
  • Dansk: Rødknæ

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op matig droge tot droge, vrij zure, kalkarme, voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofhoudende, dikwijls verstoorde grond (zand, leem en veen).

Groeiplaats
Bosranden, kapvlakten, brandplekken, akkers (rogge), grasland (droog, zuur grasland en kort blijvend grasland, o.a. schapenweiden), grazige heide, bermen, hellingen, tussen straatstenen, zeeduinen (uitgeloogde duinen) en bij bosjes in zandverstuivingen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen in het noordelijk zeekleigebied en in Flevoland.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar minder algemeen in de Polders.

Wallonië
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen in de hogere gebieden.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa, West-Azië en Noord-Afrika. Ingeburgerd in alle werelddelen, in gematigde en koele streken.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Rumex acetosella

Verspreiding Schapenzuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten