Rumex hydrolapathum1


Algemeen

Waterzuring is een veel voorkomende plant in heel Nederland. Waterzuring bloeit in Juli en Augustus.

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Verklaringwetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringenvoor Rumex:

  1. Rumex (Latijn) betekent "lans/spies" wat duidt op de pijlvormige bladeren van sommige soorten zuring.
  2. De naam rumex kan ook afgeleid zijn van Rhyma (Grieks) wat "stroom" betekend. Dit omdat veel soorten rumex groeien op vochtige plaatsen. 

Namen in andere talen

  • English: Gread water Dock
  • Français: Patience d'eau
  • Deutsch: Fluß-Ampfer
  • Espanõl: Hidrolápato
  • Italiano: Romice di palude
  • Svenska: Vattenskräppa
  • Norsk: Kjempehøymole
  • Dansk: Vand-Skræppe

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms heel licht beschaduwde, natte plaatsen (verlandingszones) aan en in matig voedselrijk tot voedselrijk, zoet water (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Moerassen (rietland, drijftillen en verlandende sloten), waterkanten en water (o.a. vijvers, rivieren, kanalen, verruigde rietkragen), kommen in uiterwaarden, kademuren en andere muren langs het water en houten steigers) en bossen (lichte plekken in broekbossen en grienden).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar zeldzaam op de Veluwe, in Zeeland, Zuid-Limburg en Flevoland.

Vlaanderen
Algemeen langs kanalen en rivieren. Elders zeldzamer en zeldzaam in de Leemstreek.

Wallonië
Algemeen in de Maas- en Sambervallei en zeldzaam in de Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In West-, Midden- en Oost-Europa.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Rumex hydrolapathum

Verspreiding Waterzuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten