Sanguisorba minor

Verklaring Wetenschappelijke naam

Sanguis (Latijn) betekent "bloed" en Sorba komt van Sorbis (Latijn) en betekent "opnemen / absorberen" . Dit omdat de plant bekent stond om zijn bloedstelpende eigenschap.

Minor komt van Minutus (Latijn) en betekend "klein". Logisch maar hier wordt de bloem genoemd en niet de gehele plant.

Algemeen

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Namen in andere talen

 • English: Salad Burnet
 • Français: Pimprenelle
 • Deutsch: Kleiner Wiesenknopf
 • Espanõl: Pimpinela menor
 • Italiano: Salvastrella minore
 • Svenska: Pimpinell
 • Norsk: Pimpernell
 • Dansk: Bibernelle

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Salad Burnet. Het eerste woord geeft aan dat de plant als ingrediënt diende in zowel salades als dressings. Burnet komt van het Franse Brunette wat "bruin" betekent. Waarom dit zo is is mij nog onbekend.

De Franse naam is Pimprenelle. Dit is de Franse benaming voor de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Kleiner Wiesenknopf. Dit betekent "kleine weidekop". Een erg algemene benaming voor een plant die bijna overal voorkomt.

De Zweedse en Noorse naam zij gelijk, Pimpernel.

De Deense naam is Bibernelle. Eigenlijk is deze naam gelijk aan de Duitse naam voor Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga). Dit geeft aan hoe verwarrend deze soort is qua naamgeving. Uiteraard wordt hier Pimpernel bedoeld.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op min of meer droge, voedselarme tot matig voedselrijke, weinig of niet bemeste, kalkrijke en vaak humusarme grond (mergel, zavel, zandige rivierklei, duinzand en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Zeeduinen (duingrasland en laagblijvend duinstruweel), struwelen, grasland (schraal grasland, kalkgrasland en kalkrijk hellinggrasland), bermen, dijken (rivierdijkgrasland), hoge delen van uiterwaarden, langs spoorwegen (spoorwegterreinen) en rotsachtige plaatsen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en zeldzaam in het rivierengebied, het zuidoosten en in de Hollandse duinen. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Algemeen in het Maasgebied en de Voerstreek. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Algemeen in het Maasgebied en Lotharingen en vrij zeldzaam in het Ardens district. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
Gematigde streken in Europa. Niet in het hoge noorden. Ook in Noord-Afrika en Zuidwest-Azië. Vanaf Turkije tot in Centraal-Azië is het een andere ondersoort. Ingeburgerd in o.a. Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

 • English: Salad Burnet
 • Français: Pimprenelle
 • Deutsch: Kleiner Wiesenknopf
 • Espanõl:
 • Italiano:
 • Svenska: Pimpinell, Pimpinella, Åkta pimpinell (ssp. minor), Vingpimpinell, Vingkantad pimpinell (ssp. polygama)
 • Norsk: Pimpernell
 • Dansk: Bibernelle
 • Suomalainen: Pikkuluppio
 • Islenska:

Verspreiding Sanguisorba minor

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's