20140715Scabiosa columbaria2


Algemeen

Verklaring Wetenschappelijke naam

Scabiosa is het Latijnse woord voor de huidziekte Scabies (Schurft). Vroeger werd deze plant aangewend als geneesmiddel hiertegen.

Columbaria komt waarschijnlijk van het Latijnse Columbus dat "duif" betekent, verwijzend naar de blauwachtige kleur van de bloem. Het gehele Latijnse woord Columbaria "duiventil". Dit woord kan ik niet duiden t.o.v. de plant.

Namen in andere talen

  • English: Small Scabious
  • Français: Scabieuse colombaire
  • Deutsch: Gewöhnliche Tauben-Skabiose
  • Espanõl:
  • Italiano: Vedovina selvatica
  • Svenska: Fältvädd
  • Norsk: Bakkeknapp
  • Dansk: Due-Skabiose

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Small Scabious. Dit betekent natuurlijk "kleine scabies". Duifkruid lijkt sprekend op Beemdkroon (Knautia arvensis) die in het Engels Fieldscabious heet. Het woord Small is dan ook puur ter onderscheid. De plant is niet beduidend kleiner! Scabious verwijst naar de oude wetenschappelijke naam Scabiosa arvensis die Beemdkroon vroeger had Zowel Beemdkroon als Duifkruid werden vroeger gebruikt als middel tegen schurft (Scabioses).

De Franse naam is Scabieuse colombaire. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Gewöhnliche Tauben-Skabiose. Dit betekent Gewone duiven-scabies. Ook weer een verwijzing naar de kleur en de geneeskrachtige werking.

De Italiaanse naam is Vedovina selvatica. Dit betekent "wilde weduwe". Waarom is mij nog onbekend. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Fältvädd

De Noorse naam is Bakkeknapp. Dit betekent "heuvelknoop". Een voorkeursplaats waar de plant groeit. De Knoop is een verwijzing naar de vorm van de bloem.

De Deense naam is Due-Skabiose. Dit betekent "duif-scabies" net zoals de Duitse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, meestal iets open plaatsen op droge tot vochthoudende, matig voedselarme, weinig of niet bemeste, kalkrijke grond (mergel, zand, leem, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Grasland (kalkgrasland, riverdijkgrasland en hellinggrasland), bermen, langs spoorwegen (oude spoorlijnen) en afgravingen (kalkgroeven).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in Zuid-Limburg en in het rivierengebied.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Het meest in de Voerstreek, in Droog-Haspengouw en in dijkgraslanden langs de Maas.

Wallonië
Plaatselijk vrij algemeen in het Maasgebied en in Lotharingen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
Zuidwest-Azië en Europa, met uitzondering van het noorden. Ook op een paar plaatsen in Afrika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Scabiosa columbaria

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten