Sedum acre

Algemeen

Muurpeper is een echte vetplant die helemaal is aangepast aan de droge en zonnige groeiplaats. De groene blaadjes zijn dik en sappig en het bladoppervlak is van een waslaagje voorzien. De plant heeft een zeer zuinige vochthuishouding, de huidmondjes blijven overdag gesloten, om de verdamping te beperken. Muurpeper verdraagt tamelijk veel zout en groeit in de duinen maar ook goed langs vaak gepekelde wegen. Het wordt veel in tuinen toegepast, maar ook in de beplanting van vegetatiedaken. Hij bloeit in Juni en Juli.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen:

  1. De naam Sedum komt van Sedare (Latijn) en betekent "afhouden/afvoeren". Dit omdat vroeger het bijgeloof was dat de plant donder en bliksen kon afweren (afhouden/afvoeren).
  2. De naam Sedum komt van Sedeo (Latijn) en betekent "zitten". Dit omdat de plant schijnbaar zonder enig verband op rotsen/daken groeit.

Acre (Latijn) en betekent "scherp". De smaak van dit plantje is peperachtig/scherp.

Namen in andere talen

  • English: Common stonecrop
  • Français: Orpin âcre
  • Deutsch: Scharfer Mauerpfeffer
  • Espanõl:
  • Italiano:  Borracina acre
  • Svenska: Gul fetknopp
  • Norsk: Bitterbergknapp
  • Dansk: Bidende Stenurt

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Common stonecrop. Dit betekent letterlijk "gewoon steengewas". Een vreemde naam maar Stonecrops (Vetkruiden) zijn in staat om op min of meer kale stenen ondergronden te groeien. Door de dikke bladeren van de plant kunnen ze prima water vasthouden om zo aan genoeg voedingsstoffen te komen. De huidmondjes in de bladeren zijn zoals bij veel vetkruiden alleen 's nachts geopend om gedurende de hete en droge dag verlies van vocht te minimaliseren.

De Franse naam is Orpin âcre.  Orpin is afgeleid van Orpiment of Auripigmentum. Aurus (Latijn) betekent "goud" en Pigmentum (Latijn) betekent "kleurstof", vanwege de gouden glans van het mineraal arseen sulfide. Als gele verfstof was het ook bekend onder de naam Operment. Meestal is een Sedum geel van kleur vandaar deze (algemene) naam. Acre is het tweede deel van de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is. Dit betekent letterlijk "scherpe muurpeper". Dit scherpe slaat op de puntige kroonbladeren. Het woord Muurpeper wordt bij de Nederlandse naam uitgelegd.

De Zweedse naam is gul fetknopp. Dit betekent letterlijk "gele vetknop". Met de Vetknop wordt de bloemknop bedoeld, voordat deze gaat bloeien.

De Noorse naam is Bitterbergknapp. Dit betekent letterlijk "bittere berg knop". Muurpeper smaakt behalve scherp ook bitter.

De Deense naam is Bidende Stenurt. Biddende betekent "bijtende/scherpe". Sten betekent "steen" en Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid", dus "scherp steenkruid".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, meestal kalkrijke zandgrond en stenige plaatsen. De plant verdraagt enig zout.

Groeiplaats
Zeeduinen (mosduinvegetaties), wegranden, grasland (open plekjes in droog, neutraal grasland), rivierduinen, zandige plantsoenen, rolsteenstranden, grindbanken langs de Maas, hellingen, steenglooiingen van dijken en viaducten, langs spoorwegen (spoorwegterreinen en spoordijken), begraafplaatsen, opgespoten grond, fabrieksterreinen, platte daken, muren (muurtjes) en rotsachtige plaatsen.

Verspreiding

Nederland
Algemeen. Het meest in de duinen en langs de rivieren.

Vlaanderen
Algemeen in het kustgebied. Elders vrij algemeen.

Wallonië
Vrij algemeen tot vrij zeldzaam.

Wereld
In Europa, Klein-Azië en Noordwest-Afrika. Ingevoerd in Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Sedum acre

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten