Brassicaceae - Sinapis arvensis (3)


Algemeen

Herik is een van die lastige gele Kruisbloemigen. Alleen met een goede flora en/of hulp van iemand die er meer vanaf weet is de plant goed te determineren. Niet omdat Herik nu zo zeldzaam is maar omdat er zoveel look a likes zijn. Gelukkig staat er op de website van Floron een determinatiehulp waarbij sommige verschillen goed te zien zijn. Herik bloeit van Mei tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 3 soorten Herik (Sinapis) in het wild voor in Nederland:

 • Herik (Sinapis arvensis) - Algemeen
 • Knopherik (Raphanus raphanistrum) - Alemeen
 • Zwaardherik (Eruca vesicaria) - Vrij zeldzaam

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Sinapis arvensis L.

Sinapis betekent "mosterd". De verklaring staat bij de paragraaf Verklaring buitenlandse namen.

Veel planten hebben bij het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam de woorden Arvense/Arvensis of Campestre/Campestris of Pratense/Pratensis gekregen. Al deze soorten kunnen dan overal voorkomen. Eigenlijk word hiermee gezegd dat de betreffende plant meestal geen specifieke bodemsamenstelling nodig heeft. De naam dient ook vaak ter onderscheid van andere soorten. Arvense/Arvensis komt van Arvum en is Latijn en betekent "grond/akker". Campestre/Campestris is Latijn en betekent "(open) veld". Pratense/Pratensis is Latijn en betekent "van de weide".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Sinapis arvensis in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Krôde
 • English: Charlockmustard
 • Français: Moutarde des champs
 • Deutsch: Acker-Senf
 • Espanõl: Mostaza silvestre
 • Italiano: Senape arvense
 • Svenska: Åkersenap
 • Norsk: Snau åkersennep
 • Dansk: Agersennep

Verklaring Buitenlandse namen

Het grappige is dat deze plant in vrijwel alle talen de volksnaam uit Nederland heeft, Veldmosterd maar deze plant werd niet gebruikt voor de productie van officiële mosterd, die is/was weg gelegd voor o.a. Zwarte mosterd (Brassica nigra). Maar Herik werd wel gebruikt om de maaltijd pittiger te laten smaken voor degene die echte mosterd niet kon betalen of het niet had. Ook werd Herik voor diverse andere culinaire toepassingen gebruikt. Alleen de Engelse naam is anders en bij de Noorse naam staat het voegsel Snau ervoor dat kaal betekent. Waarschijnlijk wordt hier "schijn/niet de echte" mee bedoeld. 

De Engelse naam is Charlockmustard. Het woord Charlock komt uit het midden/oud Engels maar de exacte betekenis voor dit woord is tot nu toe onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige, voedselrijke, vaak kalkhoudende grond. Vaak op zavel en klei, maar soms op zand.

Groeiplaats
Akkers (akkers en akkerranden), braakliggende grond, omgewerkte grond, stortterreinen, open plaatsen in bermen en op dijken.

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar minder algemeen in het noordoosten.

Vlaanderen
Algemeen, maar minder algemeen in de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzaam in Hoge Ardennen.

Wereld
Herik komt oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Herik

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten