Sium latifolium

Algemeen

Iets wat meteen opvalt is dat deze Watereppe niet een beetje groter is maar echt twee keer zo groot. Volgroeid wel 1.20 meter!. Het blijft een schermbloemige (Apiaceae of Umbelliferae: beide wetenschappelijke namen zijn toegestaan), dus oppassen met determineren. Grote watereppe bloeit in Juli en Augustus.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Sium komt van het Keltische Sin/Siu wat "water of een stromende beek" betekent, dus een waterplant. Dit wijst op de voorkeur van groeien, in of langs de waterkant.

Lati (Latijn) komt van Latitudo en betekent "breedte". De bladeren van deze plant zijn niet geveerd, zoals vele Schermbloemigen.

Folium is Latijn en betekent "blad".

Namen in andere talen

 • English: Greater water parsnip
 • Français: Grande Berle
 • Deutsch: Breitblättriger Merk
 • Espanõl:
 • Italiano: Sedanina selvatica a foglie larghe 
 • Svenska: Vattenmärke
 • Norsk: Stor vasskjeks
 • Dansk: Bredbladet Mærke

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Greater water parsnip. Dit betekent "grotere Parsnip". Grotere wordt uitgelegd bij de Nederlandse naam uitgelegd. Parsnip is een samenvoeging/strekking van Parsley wat "peterselie" betekent en Turnip wat "raap/knol" betekent. Beide vanwege het uiterlijk.

De Franse naam is Grande Berle. Er zij meerdere mogelijke verklaringen:

 • De plant zou vernoemd zijn naar het departement Marne of de rivier de Marne. Een rivier is ook het soort gebied waar Watereppe voor komt.
 • Berle zou via verschillende (oude) talen leiden naar het woord "kers". Wat een beetje vreemd is want een kers is altijd lid van de Kruisbloemenfamilie (Cruciferae of Brassicaceae: beide namen zijn toegestaan) terwijl een Eppe altijd lid is van de schermbloemenfamilie (Apiaceae of Umbelliferae: beide wetenschappelijke namen zijn toegestaan).
 • Volgens sommige Franse dialecten betekent Berle "gracht", de natuurlijke habitat van de plant.

De Duitse naam is Breitblättriger Merk: Dit betekent "breedbladige merk". De bladeren van deze plant zijn echt groot {breed). Het woord Merk wordt bij de Zweedse naam uitgelegd.

De Zweedse naam is Vattenmärke, Vatten betekent "water". Het woord Märke komt in verschillende talen terug (het Duitse Merk en het Deense Mærke) Het lijkt er op dat het woord in verband wordt gebracht met de bruikbare wortel . In het Zweeds wordt wortel vertaald met Morrot en in het Duits heet wortel Möhre. Het is hoogst waarschijnlijk maar niet 100 procent zeker dat dit woord is verbasterd tot Märke, Merk of Mærke.

De Noorse naam is Stor vasskjeks. Dit betekent letterlijk "groot waden koekjes". Dit heeft natuurlijk uitleg nodig. Grote wordt uitgelegd bij de Nederlandse naam. Het Waden slaat op het feit dat de plant graag met zijn voeten in het water staat (waadt). Het woord Koekjes wordt vaak in Scandinavië gebruikt (zie bijv. Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) bij schermbloemigen.

De Deense naam is Bredbladet Mærke. Bredbladet betekent "breedbladig" en het woord Mærke wordt bij de Zweedse naam uitgelegd.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig tot zeer voedselrijke grond of in matig voedselrijk tot zeer voedselrijk, neutraal, hard, zoet tot zeer zwak brak, stilstaand tot zwak stromend, ondiep water (zand, leem, zavel, veen en klei).

Groeiplaats
Grienden, bossen (moerasbossen), moerassen (drijftillen en verlandingsvegetaties), waterkanten en water (oude rivierlopen, laagveenplassen, rietkragen, onbevaren kanalen, kreken, greppels, sloten, rivieren en op beekstrandjes) en het zoetwatergetijdengebied.

Verspreiding

Nederland
Algemeen in laagveengebieden en het rivierengebied en vrij algemeen in het oosten en midden van het land en in het noordelijk zeekleigebied. Elders zeldzaam en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Zeldzaam. Sterk achteruitgegaan.

Wallonië
Zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Europa, behalve in de meest noordelijke en de zuidelijke delen. Ook in West-Siberië.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Sium latifolium

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's