Sonchus asper

Verklaring

De naam Sonchus heeft te maken met het woord Somphos (Grieks) dat "week/zacht/slap of hol betekent. Dit slaat op de hoedanigheid van de holle, licht breekbare stengel.

Het woord Asper (latijn) betekent "ruw", wat iets zegt over het uiterlijk van de plant met stelige bladeren.

Algemeen

Deze melkdistel komt echt overal voor in Nederland zoals het verspreidingskaartje laat zien. Dat gekroesde maakt het grote onderscheid tussen bijvoorbeeld de Gewone melkdistel (Sonchus oleraceus) door de puntige geoorde stengelbladen. Maar om zekerheid te krijgen is verder determineren nodig.Hij bloeit in Juni tot in de herfst.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Namen in andere talen

  • English: Prickly Sow-thistle, Spiny Sowthistle
  • Français: Laiteron rude
  • Deutsch: Rauhe Gänsedistel
  • Espanõl: Cerraja
  • Italiano: Grespino spinoso
  • Svenska: Svinmjölktistel
  • Norsk: Stivdylle
  • Dansk: Ru Svinemælk

Verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

  1. Prickly Sow-thistle: Dit betekent "prikende zaag-distel". Dit zegt zo'n beetje alles over het uiterlijk (en gevoel) van deze plant.
  2. Spiny Sowthistle: Dit betekent "stekelige zaag-distel".

De Franse naam is Laiteron rude. Dit betekent "ruwe melkdistel".

De Duitse naam is Rauhe Gänsedistel. "ruwe ganzendistel" alhoewel deze naam in Google steeds met "zeugdistel" word vertaald. Of ganzen en zwijnen deze distel eten heb ik nog niet gelezen. Voor mij is deze betekenis dus onbekend.

De Italiaanse naam is Grespino spinoso. Grespino wordt altijd vertaald met "melkdistel". Spinoso betekent "stekelig". Het probleem is dat Grespino altijd word vertaald met hetzelfde woord vertaald dus wat Grespino letterlijk betekend is mij onbekend.  Dat "stekelige" klopt natuurlijk weer.

De Zweedse naam is Svinmolke: Dit betekent "zwijnmelkdistel", netzoals de Duitse naam.

De Noorse naam is Stivdylle. Dit betekent "stijve melkdistel".

De Deense naam is Ru Svinemælk. Dit betekent weer "ruwe zwijnen melk (distel).

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende, vaak omgewerkte grond.

Groeiplaats
Akkers (hakvruchtakkers), moestuinen, bermen (open plekken), braakliggende grond, ruderale plaatsen, tegen muren, bouwterreinen, industrieterreinen, plantsoenen, heggen, zeeduinen en tussen straatstenen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen in de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar minder algemeen in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en Azië. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd of tropisch klimaat.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Sonchus asper

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's