Sparganium natans


Algemeen

Dit is één van de 4 in het wild voorkomende Egelskoppen in Nederland. Het verschil met de Grote egelskop (Sparganium erectum) is nog wel te zien. Maar het verschil met de Kleine egelskop (Sparganium emersum) is veel moeilijk. Want de naam is wel Kleinste maar.........in dit geval is het inderdaad maar een naam. Een betere flora waar alle drie de soorten staan beschreven is zeker nodig. Kleinste egelskop bloeit in Juni tot en met Augustus.

Er komen minstens 4 soorten Egelskop (Sparganium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Sparganium natans L.

Sparganium (Grieks) en betekent "windsel, band of lint". Dit heeft betrekking op de lintvormige bladeren van deze plant.

Natans is Latijn en betekent drijvende. Dit heeft te maken met de in het water zwevende of rechtopstaande stengels van de plant.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Sparganium natans in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Dûkelpjut
  • English: Least Bur-reed
  • Français: Rubanier nain
  • Deutsch: Zwerg-Igelkolben
  • Espanõl:?
  • Italiano: Coltellaccio minore
  • Svenska: Dvärgigelknopp
  • Norsk:  Små-piggknopp
  • Dansk: Spæd Pindsvineknop

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Least Bur-reed. Letterlijk betekent dit "kleinste puntachtige-rietstengel". Dit komt nogal vreemd over dus hier is een uitleg nodig. Een Egelskop groeit vaak met een "riet" achtige stengel, of groeit in het riet.  Na de bloei ontwikkelt er een soort "stekel/puntachtige" steenvrucht aan de stengel. Deze vrucht wordt in de loop der tijd harder en meer puntig. In dit geval is het de kleinste van de Egelskop-soorten in Engeland

De Franse naam is Rubanier nain. Een Rubanier was een vlechter die gebruik maakte van o.a. de bladeren van Egelskop om er manden e.d. van te vlechten. Nain betekent "dwerg". Dit geeft aan dat het de kleinste van deze soort is. Voor alle duidelijkheid, de Kleine egelskop heet in Frankrijk Rubanier émergé. Dit betekent "opkomende Rubanier

De Duitse naam is Zwerg-Igelkolben. Dit betekent "dwerg egelskop". Dus bija gelijk aan de volledige Nederlandse naam

De Spaanse naam is mij onbekend. Er is dan ook maar 1 waarneming in Spanje.

De Italiaanse naam is Coltellaccio minore. Coltellaccio betekent "lang mes". Dit is een verwijzing naar de lange smalle stengelbladeren. Minore betekent "mindere". Het is inderdaad een van de kleinste/mindere Egelskoppen die er is.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noors en Deense naam is min of meer gelijk, Dvärgigelknopp/Små-piggknopp/Spæd Pindsvineknop. Dit betekent Dwerg/Smalle/zuigeling, nog niet ontwikkelde Egelskop

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen in ondiep, voedselarm tot matig voedselrijk, zwak zuur water met een bodem van zand, leem of veen. De groeiplaatsen kunnen tijdelijk droogvallen.

Groeiplaats
Moerassen (veenmoerassen), waterkanten en water (kwelsloten, laagveensloten, plassen, vijvers, nieuw gegraven of schoongemaakte sloten, leemkuilen, heidevennen, hoogveenpoeltjes en ijl begroeide oevers).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in Noord-Brabant, Noord-Limburg en in laagveengebieden en zeer zeldzaam in Drenthe, Zuidoost-Fryslân, in het oosten en midden van het land en in het rivierengebied.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in de Kempen. Sterk afgenomen.

Wallonië
Zeer zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Gematigde en koudere streken op het noordelijk halfrond.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Kleinste egelskop

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten