Stellaria media

Algemeen

Vogelmuur komt (zoals het verspreidingskaartje ook laat zien) in heel Nederland voor. En wel het gehele jaar. Het is vaak de eerste bloem die je ziet als de sneeuw net gesmolten is. Veel beheerders van openbaar groen en tuin "liefhebbers" zien het toch als een lastig onkruid.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Stellaria komt van Stella (Latijn) en betekent "ster". Dit omdat de kroonblaadjes van dit plantje als een ster gerangschikt zijn.

Media (Latijn) betekent "midden". Dit wil zeggen dat de grootte ten opzichte van andere soorten van de familie ongeveer in het midden licht.

Namen in andere talen

  • English: Common Chickweed
  • Français: Mouron des oiseaux
  • Deutsch: Vogelmiere
  • Espanõl: Álsine
  • Italiano:
  • Svenska: Våtarv
  • Norsk: Vassarve
  • Dansk: Almindelig Fuglegræs

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Common Chickweed. Dit betekent "algemeen/gewoon kuikenkruid". Chickweed is een algemene Engelse term die wordt gebruikt voor kruid dat zowel wilde als kooivogels eten. Maar Chickweed kan dus een naam zijn voor veel planten, bijv. Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare/Cerastium vulgatum).

De Franse naam is Mouron des oiseaux. Dit is de Franse benaming voor de volledige Nederlandse naam.

De Duitse naam is Vogelmiere. Dit betekent ook "vogelmuur", net zoals de Nederlandse naam.

De Zweedse naam is Våtarv. De betekenis van deze naam en de Noorse naam is mij nog onbekend.

De Noorse naam is Vassarve

De Deense naam is Almindelig fuglegræs. Dit betekent "algemeen/gewoon vogelgras".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen op droge tot vochtige, voedselrijke, met name stikstofrijke, vaak bemeste en omgewerkte grond.

Groeiplaats
Akkers, tuinen, wijngaarden, braakliggende grond, waterkanten (slootkanten), in goten, tussen straatstenen tegen huizen, ruderale plaatsen, heggen, boomgaarden, plantsoenen, grasland (pas gescheurd weiland en overbemest of stukgereden weiland) en bermen (bijv. open plaatsen langs verontreinigde sloten).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
Gematigde streken. Alleen in grote delen van de poolstreken en in woestijngebieden is zij tot dusver niet doorgedrongen.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Stellaria media

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's