Stratiotes aloides

Verklaring

Stratiotes (Grieks) betekent "soldaat". De bladeren lijken met de driekantige, zwaardvormige, aan de rand getande, vorm bewapend als een soldaat.

Aloides komt van de gelijkenis met Aloë vera. Deze plant heeft ook lancetvormige bladeren.

Algemeen

Een zeer interessant stukje vond ik op Wikipedia. De plant kent een unieke cyclus door het jaar heen: in de winter verblijven planten op de bodem van de wateren waarin zij groeien. In het voorjaar, wanneer de fotosynthese weer op gang komt, vormt de plant nieuwe bladeren, met cellen die met gas gevuld zijn, waardoor het drijfvermogen van de plant toeneemt en hij naar de oppervlakte omhoog komt. Alleen drijvende planten, met boven het water uitstekende bladeren, kunnen bloeien. In het najaar vullen de cellen zich weer met water en zinkt de plant naar de bodem. Krabbenscheer vervult een belangrijke functie bij het verlandingsproces in wateren in het laagveengebied. 

Krabbenscheer is een algemene soort maar staat op de Rode lijst te boek als gevoelig. Sinds 1950 is deze plant 50 % tot 75 % achteruitgegaan. 

Namen in andere talen

  • English: Water soldier
  • Français: Aloès d'eau
  • Deutsch: Krebsschere
  • Espanõl:
  • Italiano: Erba coltella dei fossi
  • Svenska: Vattenaloe
  • Norsk: Vassaloe
  • Dansk: Krebseklo

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Water soldier. Dit betekent "watersoldaat". Deze plant komt alleen in het Water voor. Het woord Soldaat komt van het eerset deel van de wetenschappelijke naam.

De Franse naam is Aloès d'eau. Dit is de Franse benaming voor de Engelse naam, "watersoldaat".

De Duitse naam is Krebsschere. Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Zweedse en Noorse naam zijn bijna gelijk, Vattenaloe/Vassaloe. Dit betekent "water aloé". De bladeren van Krabbescheer zijn opvallend vergelijkbaar met de bladeren van een Aloë  vera (Aloe vera). In veel andere talen zie je deze volksnaam ook terugkomen.

De Deense naam is Krebseklo. Dit betekent "kreeftenschaar".

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Stratiotes aloides

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's