Teucrium scorodonia

Algemeen

Verklaring Wetenschappelijke naam

Teucrium is vernoemd naar Teukros, een Trojaanse prins die het kruid in een medicijn gebruikte.

Het is Scordion in het Grieks genoemd geweest omdat het de reuk van look heeft, want de Grieken noemen look Scorodon en Dysosmon omdat het zo’n sterke of kwalijke geur heeft.?????????????

Namen in andere talen

  • English: Wood sage
  • Français: Germandrée, Sauge des bois
  • Deutsch: , Lauch gamander
  • Espanõl:
  • Italiano: Camedrio scorodonia
  • Svenska: Lundgamander
  • Norsk: Firtann
  • Dansk: Klase kortlæbe

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot vaak licht beschaduwde plaatsen op droge, matig voedselarme, zwak zure, meestal kalkarme, maar soms kalkhoudende grond (zand, leem en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bossen (langs bospaden) bosranden, struwelen, hakhoutbosjes, kapvlakten, dijken (zandige plaatsen), bermen, langs spoorwegen (spoorbermen), zeeduinen (verlaten duinakkertjes), heide (ruige plaatsen), afgravingen (zandgroeven) en mijnsteenbergen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zuid-Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Zeeuws Vlaanderen, in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in het oosten en zuidoosten van het land en zeldzaam in Drenthe. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzaam in de duinen en langs de Maas en zeer zeldzaam in de Polders. Het meest in de Kempen, de Leemstreek en de Zand- en Zandleemstreek.

Wallonië
Vrij algemeen, maar vrij zeldzaam tot zeldzaam in Brabant.

Wereld
Van Portugal en Italië tot in Schotland en Noordwest-Duitsland. Zeer zeldzaam in Polen en Zuid-Scandinavië. Plaatselijk ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Valse salie

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's