Thlaspi arvense

Algemeen

Witte krodde lijkt een beetje op Herderstasje (Capsella bursa pastorie) maar als er vruchtjes zijn, gelukkig al heel snel, is duidelijk het verschil te zien. En wel aan de zaden. Die van de Witte krodde zijn afgeplat, rond en gevleugeld:  Die van het Herderstasje natuurlijk in de vorm van...........Witte krodde is de enige Thlaspi-soort die in het wild voor komt in Nederland.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Thlaspi arvense L.

Er zijn twee verklaringen voor Thlaspi:

  1. Thlaspi is afgeleid van thlasco (Grieks) en betekent "kneuzen/fijndrukken". Dit heeft betrekking tot de platte zaden van deze plant.
  2. Volgens een andere verklaring werden de zaden vermalen om er mosterd van te maken (vermalen tot mosterd).

Veel planten hebben als tweede wetenschappelijke naam Arvense/Arvensis of Campestre/Campestris of Pratense/Pratensis gekregen. Al deze soorten kunnen dan overal voorkomen. Eigenlijk word hiermee gezegd dat de betreffende plant meestal geen specifieke bodemsamenstelling nodig heeft. De naam dient vaak ook ter onderscheid van andere soorten. Arvense/Arvensis komt van Arvum en is Latijn en betekent "grond/akker". Campestre/Campestris is Latijn en betekent "(open) veld". Pratense/Pratensis is Latijn en betekent "van de weide".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Thlaspi arvense  in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

  • English: Field Penny-cress
  • Français: Tabouret des champs
  • Deutsch: Acker-Hellerkraut
  • Espanõl: Carraspique
  • Italiano: Erba storna comune
  • Svenska: Penningört
  • Norsk: Pengeurt
  • Dansk: Almindelig Pengeurt

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Field Penny-cress. Dit betekent "veld penny kers". Het woord Veld komt van het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam. Het woord Penny is vanwege de gelijkenis van dit Engels muntje met de vorm van de zaden. De plant is familie van de Kers. De naam Kers die komt uit het oud Germaans. Het woord komt van Kresse/Kras wat een "lekkernij" betekent. De plant werd veel gegeten. 

De Franse naam is Tabouret des champs. Dit betekent letterlijk "zetel van het land". In plaats van de gelijkenis van een muntstuk met de zagen worden de zaden in Frankrijk vergeleken met een (tractor) zetel.

De Duitse naam is Acker-Hellerkraut. Dit betekent ook weer "akker-duiten/pfennichkruid".

De Spaanse naam is Carraspique. Wat dit exact betekent is mij onbekend.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Erba storna comune. De juiste vertaling is mij nog onbekend.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam zijn nagenoeg gelijk, Penningört/Pengeurt/Almindelig Pengeurt. Dit betekent "penningkruid". Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid". Wat niet verward worden met "onze" Penningkruid (Lysimachia nummularia) dat in Zweden trouwens Penningblad heet.

Voor de verspreiding van Thlaspi arvense in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, vaak omgewerkte grond (zand, leem, zavel, klei en stenige grond).

Groeiplaats
Akkers (graanakkers en hakvruchtakkers), moestuinen, bermen, dijken, puin, ruderale plaatsen (ook in de duinen), nieuwe plantsoenen, droge greppels, braakliggende grond, stortterreinen en gronddepots.

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar vrij zeldzaam in Zuidoost-Fryslân, Drenthe, Overijssel en op de Veluwe.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Algemeen in het westelijke deel van het leemdistrict en in het Maasdistrict. Elders minder algemeen en zeldzaam in de Hoge Ardennen.

Wereld
Koude en gematigde streken op het noordelijk halfrond. Ingeburgerd in oa. Chili en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Thlaspi arvense

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's