Thlaspi arvense


Algemeen

Witte krodde lijkt een beetje op Herderstasje (Capsella bursa pastorie) maar als er vruchtjes zijn, gelukkig al heel snel, is duidelijk het verschil te zien. En wel aan de zaden. Die van de Witte krodde zijn afgeplat, rond en gevleugeld:  Die van het Herderstasje natuurlijk in de vorm van...........

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen voor Thlaspi:

  1. Thlaspi is afgeleid van thlasco (Grieks) en betekent "kneuzen/fijndrukken". Dit heeft betrekking tot de platte zaden van deze plant.
  2. Volgens een andere verklaring werden de zaden vermalen om er mosterd van te maken (vermalen tot mosterd).

Arvense komt van Arvum (Latijn) en betekent "akker". Dit heeft betrekking tot de groeiplaats.

Namen in andere talen

  • English: Field Penny-cress
  • Français: Tabouret des champs
  • Deutsch: Acker-Hellerkraut
  • Espanõl: Telaspios
  • Italiano: Erba storna comune
  • Svenska: Penningört
  • Norsk: Pengeurt
  • Dansk: Almindelig Pengeurt

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Field Penny-cress. Dit betekent "veld penny kers". Het woord Veld komt van het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam. Het woord Penny is vanwege de gelijkenis van dit Engels muntje met de vorm van de zaden. De plant is familie van de Kers. De naam Kers die komt uit het oud Germaans. Het woord komt van Kresse/Kras wat een "lekkernij" betekent. De plant werd veel gegeten. 

De Franse naam is Tabouret des champs. Dit betekent letterlijk "zetel van het land". In plaats van de gelijkenis van een muntstuk met de zagen worden de zaden in Frankrijk vergeleken met een (tractor) zetel.

De Duitse naam is Acker-Hellerkraut. Dit betekent ook weer "akker-duiten/pfennichkruid".

De Zweedse, Noorse en Deense naam zijn nagenoeg gelijk, Penningört/Pengeurt/Almindelig Pengeurt. Dit betekent "penningkruid". Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, vaak omgewerkte grond (zand, leem, zavel, klei en stenige grond).

Groeiplaats
Akkers (graanakkers en hakvruchtakkers), moestuinen, bermen, dijken, puin, ruderale plaatsen (ook in de duinen), nieuwe plantsoenen, droge greppels, braakliggende grond, stortterreinen en gronddepots.

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar vrij zeldzaam in Zuidoost-Fryslân, Drenthe, Overijssel en op de Veluwe.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Algemeen in het westelijke deel van het leemdistrict en in het Maasdistrict. Elders minder algemeen en zeldzaam in de Hoge Ardennen.

Wereld
Koude en gematigde streken op het noordelijk halfrond. Ingeburgerd in oa. Chili en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verkaring.

Verspreiding Thlaspi arvense

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten