Thymus aa1


Verklaring Wetenschappelijke naam

Er zijn meerdere verklaringen voor Thymus:

 1. Thymus stamt waarschijnlijk af van het Griekse woord voor ontsmetten, vermoedelijk door het gebruik ervan als wierook en ontsmettingsmiddel.
 2. Er wordt ook wel beweerd dat het afkomstig is van het Griekse thumus, dat "moed" betekent en veel tradities grijpen terug op deze eigenschap. Romeinse soldaten baadden bijvoorbeeld in tijm om er krachtiger van te worden.
 3. Thumus komt van Thyos (Grieks) en betekent "geurig hout", wat natuurlijk betrekking heeft tot de geur van de plant.
 4. Thymus komt van Thýô (Grieks) en betekent "rookoffer", wat ook weer verband houdt met de geur.
 5. Een andere verklaring geeft als oorsprong het Egyptische 'tham', en dit zou een sterk geurende plant zijn die werd toegepast bij het mummificatieproces. Vervolgens werd dit woord (dat misschien een andere plant gold) door de Grieken omgevormd tot thýmbra.

Serpyllum is afgeleid van Serere (Latijn) en betekent "kruipen". In de Romeinse tijd kende men dit sterk naar Tijm ruikende/kruipende plantje

Algemeen

Namen in andere talen

 • English: Wild Thyme
 • Français: Thym serpolet
 • Deutsch: Feldthymian
 • Espanõl: Serpol, Tomillo
 • Italiano: Timo selvatico o serpillo
 • Svenska: Backtimjan
 • Norsk: Smaltimian
 • Dansk: Smalbladet Timian

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Breckland Thyme. Breckland is een Engels district in het graafschap Norfolk en is het gebied waar deze soort Tijm van origine vandaan komt.
 2. Wild Thyme. Dit is de Engelse vertaling van de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Thymus serpyllum  in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Thym serpolet. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Feldthymian. Dit betekent "veld/akker tijm".

De Zweedse naam is Backtimjan. Dit betekent letterlijk "Rug tijm". Waarom is mij nog onbekend.

Voor de verspreiding van Thymus serpyllum in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Smaltimian/Smalbladet Timian. Dit betekent "smalle/smalbladige tijm". Dit is een kenmerk van Kleine tijm. Maar het verschil is zo minimaal dat een goede flora nodig is voor het verschil met Grote tijm (Thymus pulegioides)

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme, zwak zure, kalkarme zandgrond.

Groeiplaats
Struweelranden, zeeduinen, heide (grazige heiderandjes), grasland (ijl grasland), bermen (langs zandwegen) en langs de Maas op zandheuveltjes.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in het oosten en midden van het land en zeer zeldzaam in Zuid-limburg, het rivierengebied en in de Hollandse duinen.

Vlaanderen
Zeldzaam in de Kempen. Elders uiterst zeldzaam. Sterk afgenomen.

Wallonië
Zeldzaam in Brabant. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
Hoofdzakelijk in Noord-Europa, van Nederland, België en Midden-Duitsland tot Midden-Zweden en Noordwest-Rusland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Thymus serpyllum

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten