Trifolium fragiferum

Algemeen

Zoals de verklaring al aan geeft is deze plant pas goed te herkennen bij vruchtvorming. Anders is hij snel te verwarren met Witte Klaver (Trifolium repens) of Rode klaver (Trifolium pratense). Hij houd van brakke en zilte grond. Vandaar dat je hem vooral in de kust provincies en waddeneilanden en langs de grote rivieren tegen komt. Aarbeiklaver bloeit In Juni tot September. 

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

verklaring Wetenschappelijke naam

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

Fragiferum komt van Fragum (latijn) en betekent "aardbei". Dit duidt op het bloeiende plantje wat op een aardbei lijkt (alleen de kleur is anders).

Namen in andere talen

  • English: Strawberry clover
  • Français: Trèfle fraise
  • Deutsch: Erdbeerklee
  • Espanõl: fresa de burro
  • Italiano: Trifoglio a fragola
  • Svenska: Smultronklöver
  • Norsk: Jordbærkløver
  • Dansk: Jordbær-Kløver
  • Suomalainen: Rakko apila

Verklaring van Buitenlandse namen

De Engelse naam is Strawberry clover. Dit is de Engelse vertaling voor de Nederlandse naam. Voor de verspreiding van Trifolium fragiferum in Engeland zie deze kaart

De Franse is Trèfle fraise. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Erdbeerklee. Dit is de Duitse benaming voor ook de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Trifolium fragiferum in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is het zelfde als bij ons behalve de naam  Fresa betekent "Aardbei" en "de burro" van ezel". Wat de vorm van het bloemhoofdjes zou weergeven.

De Italiaanse naam is het zelfde als bij ons, Aardbeiklaver. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam kent meerdere varianten. Smultronklöver is vertaald Aardbeiklaver.

Voor de verspreiding van Trifolium fragiferum in Zweden zie deze kaart

De Noorse en Deense naam is het zelfde Jordbærkløver, Aardbeiklaver.

De Finse naam Rakkoapila is letterlijk vertaald Blaasklaver.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke, vaak brakke of zilte grond (zand, zavel en klei).

Groeiplaats
Grasland (brak grasland, uiterwaarden, hooiland, weiland en buitendijks grasland), bermen, langs fietspaden, langs 's winters gepekelde autowegen, rivierdijken, kwelders (hoge delen van kwelders of schorren), waterkanten (slootkanten, langs brakke kreken en langs drinkpoelen) en opgespoten grond.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zeeland en langs de zeekust in het Waddengebied, plaatselijk vrij algemeen in het rivierengebied, het noordelijk zeekleigebied, langs de kust van Noord-Holland en langs het IJsselmeer. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in het kustgebied (met name de Polders) en vrij zeldzaam in de Schelde- en de Leievallei en in het Maasgebied. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam in Brabant, in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen.

Wereld
In Europa noordelijk tot in Zuid-Schotland en het Oostzeegebied. Ook in Zuidwest-Azië en Noord-Afrika. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Argentinië, Nieuw-Zeeland en Australië.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Trifolium fragiferum

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's