Trifolium medium kz1


Algemeen

Eigenlijk is Bochtige klaver een zeldzame vorm van Rode klaver (Trifolium pratense) en Witte Klaver (Trifolium repens). Het is absoluut geen ondersoort maar een echte op zichzelf staande soort. Er zijn wel degelijk verschillen maar die staan alleen in een betere flora. In de meeste "gewone"  flora's is deze plant niet eens te vinden Bochtige klaver komt ongeveer een maand later (juni-juli) dan Rode klaver in bloei.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

 Intermedium (Latijn) betekent "tussenproduct". Het is eigenlijk een Klaversoort die tussen Rode- en Witte klaver in staat.

Namen in andere talen

  • English: Zigzag Clover
  • Français: Trèfle intermédiaire
  • Deutsch: Zickzack-Klee
  • Espanõl:
  • Italiano: Trifoglio medio
  • Svenska: Skogsklöver
  • Norsk: Skogkløver
  • Dansk: Bugtet kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde, warme plaatsen op vrij droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke, vaak lemige grond (zand, leem, zavel, klei, löss, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bosranden (kalkrijke zomen), bossen (lichte, grazige plekken), struwelen (laagblijvend), bermen, heide (grazige plekken), afgravingen (leemkuilen), akkers (akkerranden), grasland (overgangen van naar struweel), dijken (dijkhellingen) en langs spoorwegen (spoordijken).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het rivierengebied en op enkele plaatsen in het oosten en midden, zeldzaam in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam in Drenthe.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Verspreid door Vlaanderen.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied en in de Ardennen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Europa, behalve in een groot deel van Noord-Scandinavië en het Middellandse-Zeegebied. Ook in West-Azië. Ingeburgerd in o.a. oostelijk Noord-Amerika, Tasmanië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreiding Bochtige klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten