Trifolium repens

Verklaring

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

Repens (Latijn) betekent "omlaag gaan", wat het kruipende groeigedrag benadrukt.

Algemeen

Deze Klaver is niet het "klavertje vier" wat wij allemaal kennen. De Klaverzuringsoort Oxalis depri wordt als "klavertjevier" verkocht. Heel soms wordt er een wild "klavertje vier gevonden. Vaak is dit een mutant van deze plant. Wel is het blad van o.a de Witte klaver het nationale embleem van Ierland  O.a want de Irish shamrock (zoals het origineel embleem heet) is samengesteld uit meerdere Klaversoorten zoals in het volgende artikel te lezen is.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Namen in andere talen

  • English: White Clover
  • Français: Trèfle blanc
  • Deutsch: Weiß-Klee
  • Espanõl: Trébol blanco
  • Italiano: Trifoglio strisciante
  • Svenska: Vitklöver
  • Norsk: Kvitkløver
  • Dansk: Hvid-Kløver

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is White clover. Dit betekent "witte klaver", net als de Nederlandse naam. Dit is ter onderscheid. Het Engels kent namelijk ook een Red clover.

De Franse naam is Trèfle blanc. Dit is de Franse voor de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Weiß-Klee. Dit betekent ook weer "witte klaver".

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Vitklöver/Kvitkløver/Hvid-Kløver. Dit betekent ook weer "witte klaver".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vrij droge tot vrij natte, matig voedselarme tot voedselrijke, vaak verdichte of verstoorde, zwak zure tot basische grond. Ook brakke grond (alle grondsoorten).

Groeiplaats
Bermen, dijken, grasland (bovenveengrasland, weiland, betreden plaatsen, grasvelden met een sterk wisselende waterstand, uiterwaarden en gazons), hellingen, akkers, afgravingen, waterkanten, langs spoorwegen, zeeduinen (duinvalleien) en kwelderranden.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en Siberië. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematig klimaat.

Meer

Zie ook de Nederlandse naam.

Verspreiding Trifolium repens

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten