Trifolium striatum

Algemeen

Et zijn twee redenen waarom je dit plantje voorbij zou lopen. Ten eerste omdat dit een zeer kleine soort klaver is. De bloemetjes zijn amper 5mm groot en komen nauwelijks de kelkbuis uit. Ten tweede omdat het ook een zeldzaam plantje is. Hij is alleen op kalkhoudende plekken te vinden. Dus dat wordt goed zoeken! Gestreepte klaver bloeit ook nog eens kort, in Mei en Juni.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring wetenschappelijke naam

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort

Stratium is Latijn en betekent "voorzien van kanalen/gegroefd/verfrommeld". Dit alles heeft natuurlijk te maken met het uiterlijk van de bloemen.

Namen in andere talen

  • English: Knotted Clover
  • Français: Trèfle strié
  • Deutsch: Streifen-Klee
  • Espanõl: Trébol
  • Italiano: Trifoglio striato
  • Svenska: Strimklöver
  • Norsk:
  • Dansk: Stribet kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, grazige, neutrale tot zwak zure zandgrond (soms op leem en klei).

Groeiplaats
Grasland (schraal grasland, korte, grazige vegetaties, gazons of kort blijvend weiland), glooiingen, zeeduinen (binnenduinweiland), zanddijken, bermen, hoge randen van rivierdalen, kliffen en buitendijkse zandduintjes.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in de Zeeuwse en Hollandse duinen tot op Texel, zeer zeldzaam in Zeeland, in het rivierengebied, in Noord-Brabant en aan de Friese IJsselmeerkust.

Vlaanderen
Zeldzaam in het kustgebied en zeer zeldzaam in het Maasgebied. Elders nog zeldzamer.

Wallonië
Zeldzaam in de oostelijke Ardennen.

Wereld
Het Middellandse-Zeegebied en Europa. Noordelijk tot in Schotland, Zuid-Zweden en Zuidwest-Rusland. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Chili, Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Trifolium striatum

Verspreiding Gestreeptre klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten