Algemeen

De Gedrongen klaver is een echte campingadventief. Hiermee wordt bedoeld dat kampeerders de zaden van deze plant hebben meegenomen uit Zuid- en West-Europa naar Nederland. Dit plantje heeft zich hierdoor sinds kort (2017) gevestigd in Nederland. Tot nu toe is Gedrongen klaver alleen aan de kust waargenomen en op één plek in Zuid-Limburg. Gedrongen klaver bloeit in Maart< April en Mei.

Verklaring wetenschappelijke naam

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere.

Suffocatum is Latijn en betekend "verward/verstikt". Het woord Verward komt dicht bij het uiterlijk van de "bloem. Die "" staan er niet voor niks. De bloemetjes van dit plantje zie er niet zo regelmatig en duidelijk uit als een "gewone" klaver. Helaas heb ik nog geen duidelijke foto gevonden was om dit te illustreren.

Namen in andere talen

  • English: Suffocated Clover
  • Français:
  • Deutsch:
  • Espanõl: Trébol
  • Italiano: Trifoglio soffocato
  • Svenska: Musklöver
  • Norsk:
  • Dansk:

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Op kale, humeuze, iets kalkhoudende bodem.

Groeiplaats
Op kale plekken in gazon.

Verspreiding

Nederland
Een van de campingadventieven. Vereist kale grond om te kiemen en te groeien. Wordt door kampeerders aangevoerd uit West- en Zuid-Europa. Koloniseert plekken die kaal zijn omdat in het zomerhalfjaar er tenten of caravans staan.Sinds er 2017 gericht gezocht wordt op campings in diverse kilometerhokken in de kuststreek gevonden.

Vlaanderen


Wallonië


Wereld

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreiding Gedrongen Klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten