Rumex crispus

Verklaring Wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringenvoor Rumex: 

  1. Rumex (Latijn) betekent "lans/spies" wat duidt op de pijlvormige bladeren van sommige soorten zuring.
  2. De naam rumex kan ook afgeleid zijn van Rhyma (Grieks) wat "stroom" betekend. Dit omdat veel soorten rumex groeien op vochtige plaatsen.

Acetoca komt van Acetum (Latijn) en betekend "azijn". Wat natuurlijk duidt op de zure smaak en het gebruik van de plant in de maaltijd.

Algemeen

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Namen in andere talen

  • English: Curled dock
  • Français: Grande Oseille
  • Deutsch: Wiesen-Sauerampfer
  • Espanõl: Acedera Común
  • Italiano: Acetosa
  • Svenska: Krusskräppa
  • Norsk: Engsyre
  • Dansk: Almindelig Syre

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Curled dock. Dit betekent "gekrulde dock". Het krullen slaat natuurlijk op de gekrulde bladeren van de plant. Dock is een algemene Engelse term voor de Zuringfamilie. Dock komt misschien van het Oude Engels Docce en betekent een "grove iel kruid". Maar aangezien ik dit maar 1 keer heb gelezen en deze verklaring niet echt duidt is dit woord mij nog onbekend.

De Franse naam is Grande Oseille. Dit betekent "grote zuring". Een algemene naam voor deze (hybride) Zuringsoort.

De Duitse naam is Krauser ampfer. Dit betekent letterlijk "gekrulde zuring". Dus de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Zweedse naam is Krusskräppa. Krus betekent "gekrulde" en Kräppa betekent "zuring". Met die dubbele S betekent het "zuring met krullen".

De Noorse nam is Engsyre. Dit betekent "weidezuring".

De Deense naam is Almindelig Syre. Dit betekent "algemene zuring".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open of grazige plaatsen op vochtige, niet of weinig zure, voedselrijke en meestal verstoorde grond. Ook op brakke grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Heggen, bermen (verstoorde plaatsen), waterkanten (o.a. langs rivieren, sloten en meren), akkers, ruigten, waterkanten (o.a. langs greppels), ruderale plaatsen, braakliggende grond, grasland (weiland in uiterwaarden en gescheurd grasland), dijken, zeeduinen (langs duinplassen en in duinbermen die tegen verstuiving bedekt zijn met hooi of stro), ruigten op vloedmerkgordels langs de kust en ijsbaantjes.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen in het oosten van de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar iets minder algemeen in de Hoge Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa, West-Azië en Noord-Afrika. Nu in alle werelddelen. Het meest in gematigde en koudere streken.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Rumex crispus

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's