Veronica arvensis

Algemeen

Deze Ereprijs is zo klein en nietig dat je er zo voorbij loopt. Terwijl hij echt op elke hoek van de straat voor komt. Dat laat het verspreidingskaartje wel zien. Persoonlijk vind ik het net kleine boompjes met in de top een heel klein vel blauw klein bloemetje. De kleine blaadjes zijn eirond tot lancetvormig met relatief lange haren aan de rand. Hij bloeit vanaf April tot in de herfst.

Er zijn vele andere soorten Ereprijs zoals de onderstaande lijst, en dit zijn niet alle soorten, laat zien:

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring wetenschappelijke naam

De naam Veronica zou afkomstig zijn van de heilige Veronica. Volgens teksten uit het evangelie heeft Veronica in een zweetdoek de afdruk bekomen van het aangezicht van Christus. Sommige menen in de bloem een weergave te zien van die afdruk, en daarom de naam Veronica aa n deze bloem gegeven.

Arvensis komt van Arvum (Latijn) en betent "akker", wat op degroeiplaats slaat.

Namen in andere talen

  • English: Corn Speedwell
  • Français: Véronique des champs
  • Deutsch: Feld-Ehrenpreis
  • Espanõl: Veronica arvense
  • Italiano: Veronica dei campi
  • Svenska: fältveronika
  • Norsk: Bakkeveronika
  • Dansk: Mark-Ærenpris

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Corn Speedwell. Dit betekent "korenereprijs". Dit suggereert dat deze Ereprijs alleen te vinden is op korenvelden. Het tegengestelde is dat juist deze Ereprijs juist overal te vinden is. Zoals al bij Algemeen is beschreven is deze plant vrijwel op elke hoek van de straat te vinden. Het woord Corn lijkt dan ook puur ter onderscheid van de vele andere soorten Ereprijs gegeven te zijn. Speedwell is een algemene term die wordt gebruikt voor elke plant uit het geslacht Veronica. Speed betekent "snel" en Well "goed". Het zegt iets over het groeigedrag van dit plantje.

Voor de verspreiding van Veronica arvensis in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Véronique des champs. Dit is de Franse benaming van de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Feld-Ehrenpreis. Dit is de Duitse vertaling van de volledige Nederlandse naam.

De Italiaanse naam Veronica dei campi. Dit betekent letterlijl "veronica van het veld". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben. 

De Zweedse naam is fältveronika. Dit betekent "veldveronika". Het is een combinatie van het woord Veld en het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Veronica arvensis in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Bakkeveronika. Dit betekent "heuvelveronika". In tegenstelling tot in Nederland groeit deze Veronika (Ereprijs) op droge heuvels.

De Deense naam is  Mark-Ærenpris. Dit betekent ook "veldereprijs".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond (zand, stenige plaatsen, leem en zavel, zelden op zware klei of op venige grond).

Groeiplaats
Moestuinen, akkers, braakliggende grond, omgewerkte grond, zeeduinen (grazige plaatsen op kalkrijke duinhellingen), grasland (grazige wallen, gazons en weiland, bijv. op platgetrapte molshopen), oude, verweerde muren en aan de voet van muren, bermen en wegkanten (open plekken), plantsoenen, tussen straatstenen, begraafplaatsen en kapvlakten.

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar zeldzamer in het Gronings-Friese zeekleigebied.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Veronica arvensis

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's