Rode waterereprijs MSD 20060701 58716

© Martin Stevens


Algemeen

Rode waterereprijs is een grotere Ereprijs. Hij kan wel 60 cm hoog worden. Het is de enige Ereprijs met een rode kleur. En dat is ook het probleem. Op dezelfde locatie komt ook de Blauwe waterereprijs (Veronica anagallis aquatica). Ook kruizen ze met elkaar, dus hou de flora maar gereed! Rode waterereprijs bloeit vanaf Mei tot en de herfst.

Dit geslacht komt vaak voor, er komen minstens 21 soorten Ereprijs (Veronica) in het wild voor in Nederland:

 • Aarereprijs (Veronica spicata) - Zeldzaam
 • Akkerereprijs (Veronica agrestis) - Algemeen
 • Beekpunge (Veronica beccabunga) - Algemeen
 • Blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica) - Algemeen
 • Bosereprijs (Veronica montana) - Vrij zeldzaam
 • Bosklimopereprijs (Veronica hederifolia subsp. lucorum) - Vrij zeldzaam
 • Brede ereprijs (Veronica austriaca) - Vrij zeldzaam
 • Doffe ereprijs (Veronica opaca) - Zeldzaam
 • Draadereprijs (Veronica filiformis) - Algemeen
 • Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) - Algemeen
 • Gladde ereprijs (Veronica polita) - Vrij zeldzaam
 • Grote ereprijs (Veronica persica) - Algemeen
 • Handjesereprijs (Veronica triphyllos) - Zeer zeldzaam 
 • Klimopereprijs (Veronica hederifolia) - Algemeen
 • Lange ereprijs (Veronica longifolia) - Vrij zeldzaam
 • Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) - Algemeen
 • Rode waterereprijs (Veronica catenata) - Algemeen
 • Vreemde ereprijs (Veronica peregrina) - Algemeen
 • Schildereprijs (Veronica scutellata) - Algemeen
 • Tijmereprijs (Veronica serpyllifolia) - Algemeen
 • Veldereprijs (Veronica arvensis) - Algemeen

Verklaring Wetenschappelijke naam

De naam Veronica is afgeleid van de Heilige Veronica, die met een doek het gelaat van de lijdende Christus bette, op de doek zouden de gelaatstrekken van Jezus zijn achtergebleven, met een beetje (veel) verbeeldingskracht kan men in de bloem van een aantal Veronica soorten een menselijk gezicht onderscheiden.

Catenata (Latijn) betekent "keten, ketting of boei. Waarschijnlijk wordt hier de vorm van de vruchten mee bedoeld.

Namen in andere talen

 • English: Pink Water-speedwell
 • Français: Véronique mouron d'eau
 • Deutsch: Rötlicher Wasser–Ehrenpreis
 • Espanõl:
 • Italiano: Veronica rosea
 • Svenska: Dikesveronika
 • Norsk: Dikeveronika
 • Dansk: Vand-Ærenpris

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Pink Water-speedwell. Dit betekent "roze waterogentroost". Deze plant heeft eigenlijk geen echt rode bloemen zoals bijv. Rood guichelheil (Anagallis arvensis subsi. arvensis) maar roze bloemen. Speedwell is een algemene term die in Engeland wordt gebruikt voor elke plant uit het geslacht Veronica. Speed betekent "snel" en Well "goed". Het zegt iets over het groeigedrag van dit plantje.

Voor de verspreiding van Veronica catenata in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Véronique aquatique. Dit is een combinatie van het eerste deel van de wetenschappelijke naam en de woord Aquatique wat "waterig" betekent. De Blauwe variant, Blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica) heet Mouron aquatique. De naam Mouron i.p.v. Veronique is omdat Mouron (wat "Guichelheil" betekent)mzowel blauw als rood kan zijn. 

De Duitse naam is Rötlicher Wasser–Ehrenpreis. Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Veronica catenata. Deze naam is gelijk aan de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse en Noorse naam zijn nagenoeg gelijk, Dikesveronika/Dikeveronika. Dit betekent betekent "dijk/sloot/greppel veronika.

Voor de verspreiding van Rode waterereprijs in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is. Dit betekent "water ereprijs".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige of soms half beschaduwde plaatsen (pionier) in ondiep, stromend, zoet tot zwak brak water en op open, natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, met name stikstofrijke, kalkhoudende grond (klei, leem en zand, zelden op veen).

Groeiplaats
Water en waterkanten (verse greppels, rivierstrandjes, kwelsloten, duinplassen, weidesloten, doorbraakkolken, kreken, vijvers en drinkpoelen), modderige plaatsen in uiterwaarden, afgravingen (kleigroeven), grasland (nat weiland en opengetrapte of stuk gereden weiland), kwelplekken en opgespoten grond.

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in het westen van het land, in laagveengebieden, in het noordelijk zeekleigebied, in het rivierengebied en in de duinen, vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Plaatselijk vrij algemeen in het kustgebied en vrij zeldzaam in Vlaanderen en de Kempen. Eders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Gematigde streken op het noordelijk halfrond en in oostelijk Afrika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Veronica catenata

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten