Veronica hederifolia

Algemeen

De Klimopereprijs is een van de vroegst bloeiende Ereprijzen. Al in Maart is deze al te vinden. Ook in April en Mei bloeit hij nog. Deze plant kent nog twee ondersoorten. De Akkerklimopereprijs (Veronica hederifolia subsp. hederifolia) en de Bosklimopereprijs (Veronica hederifolia subsp. lucorum). Er zijn natuurlijk verschillen maar aangezien dit ondersoorten betreft zijn de verschillen minimaal.

Er zijn vele andere soorten Ereprijs zoals de onderstaande lijst, en dit zijn niet alle soorten, laat zien:

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De naam Veronica is afgeleid van de Heilige Veronica, die met een doek het gelaat van de lijdende Christus bette, op de doek zouden de gelaatstrekken van Jezus zijn achtergebleven, met een beetje (veel) verbeeldingskracht kan men in de bloem van een aantal Veronica soorten een menselijk gezicht onderscheiden.

Hederi komt van Hedera (Latijn) en betekent "omklemmen, vasthouden" wat duidt op de gelijkenis met de klimplant klimop. De bladeren van dit plantje lijken hier enigszins op.

Folia komt van Folis (Latijn) en betekent "blad". Dit verwijst naar het hierboven genoemde.

Namen in andere talen

  • English: Ivy-leaved Speedwell
  • Français: Véronique à feuilles de lierre
  • Deutsch: Efeu-Ehrenpreis
  • Espanõl: Veronica
  • Italiano: Veronica con foglie d'edera
  • Svenska: Murgrönsveronika
  • Norsk: Bergfletteveronika
  • Dansk: Vedbend-Ærenpris

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Ivy-leaved Speedwell. Dit betekent "klimopvormige bladeren speewell". De Algemene naam voor Hedera helix is Ivy. De herkomst van deze naam komt van het Oud Engelse Ifig, ook gerelateerd aan het Duitse Efeu. Maar de orginele betekenis van beide namen is onbekend. Speedwell is een algemene term die wordt gebruikt voor elke plant uit het geslacht Veronica. Speed betekent "snel" en Well "goed". Het zegt iets over het groeigedrag van dit plantje.

De Franse naam is Véronique à feuilles de lierre. Dit is een combinatie van het eerste deel van de wetenschappelijke naam en het woord "klimop".

De Duitse naam is Efeu-Ehrenpreis. Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Zweedse naam is Murgrönsveronika. Mugröns komt van Murgröna betekent "klimop". Veronika is het eerste deel van de wetenschappelijke naam.

De Noorse naam is  Bergfletteveronika. Bergflette betekent "klimop". Veronika is weer het eerste deel van de wetenschappelijke naam.

De Deense naam is Vedbend-Ærenpris. Vedbend betekent "klimop". Ærenpris betekent natuurlijk weer Ereprijs.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen (ook als pionier) op matig droge tot matig vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkarme tot vaak kalkhoudende grond (lemig zand, leem, zavel, löss, mergel en lichte klei). Bosklimopereprijs: Vooral op beschaduwde, zandige grond.

Groeiplaats
Akkers, tuinen, wijngaarden, grasland (open plekken en onder groepjes bomen in weiland), bermen, dijken, bossen (aan de voet van steile hellingen en bij boomvoeten), heggen, struwelen, houtwallen, kapvlakten, plantsoenen, waterkanten (beschaduwde, zandige oeverwallen van rivieren en beken) en zeeduinen (ruderale plaatsen). Akkerklimopereprijs: Het meest in akkers, maar ook wel op open plekken in grasland.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Akker-klimopereprijs: Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Kempen. Bos-klimopereprijs: Algemeen in het midden van het land.

Wallonië
Akker-klimopereprijs: Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen. Bos-klimopereprijs: Vrij algemeen in het midden van het land.

Wereld
Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en in Europa, behalve in het noordoosten en het hoge noorden. Plaatselijk ingeburgerd in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Veronica hederifolia

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's