Vicia hirsuta

Algemeen

Ringelwikke is een van de kleinste Wikke soorten die er is. Je loopt er zo voorbij en dat is zonde. Want de plant is mede door de harige vruchten uiterlijk erg mooi. Ringelwikke bloeit al in Mei, Juni en Juli.

Er komen minstens 11 soorten Wikke (Vicia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

De echte verklaring voor het woord Ringel is mij nog onbekend. Waarschijnlijk heeft het iets met het rankende/klimmende gedrag van de plant te maken.

Deze plant heeft de neiging zich door middel van uitlopers omhoog te klimmen/wikkelen., vandaar de naam Wikke.

Namen in andere talen

  • English: Hairy Tare
  • Français: Vesce hérissée
  • Deutsch: Behaarte Wicke
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Veccia irsuta
  • Svenska: Duvvicker
  • Norsk: Tofrøvikke
  • Dansk: Tofrøet vikke 

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Hairy Tare. Hairy betekent natuurlijk "harig". Met een loep of macrolens is goed te zien dat alle delen van de plant aanliggende (platliggende) haren hebben. Het woord Tare is een beetje moeilijk. Eigenlijk betekent het "wikke" maar toch niet niet helemaal. Er zijn gek genoeg maar een paar soorten Wikke in Engeland die Tare heten. De exacte betekenis is mij dus onbekend.

De Franse naam is Vesce hérissée. Dit betekent gek genoeg "stekelige wikke" terwijl de haren op deze plant niet steken of klitten.

De Duitse naam is Behaarte Wicke. Dit betekent "behaaarde Wikke".

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is Veccia hirsuta. Veccia is de Italiaanse benaming het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Hirsuta is Latijns en betekent "behaard".

De Zweedse naam is Duvvicker. Dit betekent "duif-wikke". Waarom is mij onbekend.

De Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Tofrøvikke/Tofrøet vikke. Dit betekent "tweezadig Wikke". Niet elke Wikke soort heeft het zelfde aantal zaden Soms is het zo specifiek dat zelfs de wetenschappelijke naam het aantal zaden weergeeft zoals bij Vierzadige wikke/Gladde wikke (Vicia tetrasperma)

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier)op droge tot matig droge, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond (zand en leem).

Groeiplaats
Akkers (graanakkers en hakvruchtakkers), zeeduinen (laag duinstruweel), bosranden, kapvlakten, onder struiken in plantsoenen, dijken, bermen, grasland (schraal grasland), langs spoorwegen (spoorbermen), industrieterreinen, braakliggende grond en afgravingen (zandgroeven).

Verspreiding

Nederland
Algemeen in het oosten en midden van het land, in Zuid-Limburg, in Zeeland en in de Hollandse duinen. Elders zeldzamer.

Vlaanderen
Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Polders.

Wallonië
Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Ringelwikke komt oorspronkelijk uit Europa en Azië. Ingeburgerd in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat en plaatselijk ook in de tropen.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Vicia hirsuta

Verspreiding Ringelwikke

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten