Vicia villosa (7186010413)


Algemeen

Bonte/zachte wikke is een ondersoort van Vogelwikke (Vicia cracca). Alleen van dichtbij kan je het verschil zien. En dan heb je nog enige florakennis nodig. Sommige delen zijn meer behaard en er zijn wat andere verschillen. Maar een betere flora is zeker nodig. Alleen deze plant bloeit eerder dan Vogelwikke. Bonte wikke bloeit al in mei tot en met augustus.

Er komen minstens 11 soorten Wikke (Vicia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het Bonte en zachte heb ik eigenlijk al hierboven benoemd. Het zachte is vanwege de beharing op de plant. Het bonte slaat op de kleur van de bloemen. Soms zijn de zwaarden lichter blauw dan de paarse vlag van één bloem.

Namen in andere talen

  • English: Fodder Vetch
  • Français: Vesce velue
  • Deutsch: Zottel-Wicke
  • Espanõl: Garlanda pilosa
  • Italiano: Veccia pelosa varia
  • Svenska: Luddvicker
  • Norsk: Lodnevikke
  • Dansk: Sandvikke

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open tot grazige plaatsen (ook als pionier) op droge tot matig vochtige, matig voedselrijke, vaak omgewerkte grond (zand, zavel en lichte klei).

Groeiplaats
Bermen (kanaalbermen), langs spoorwegen (spoorwegterreinen en spoorbermen), industrieterreinen, braakliggende grond, akkers (kalkarme graanakkers), ruigten, bij molenbelten, plantsoenen en omgewerkte grond.

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in Zuid-Limburg, in het oostelijk rivierengebied en in stedelijke gebieden. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam. Het meest in stedelijke gebieden.

Wallonië
Zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Oorspronkelijk uit Zuidwest-Azë, Noord-Afrika en Midden- en Zuid-Europa. Ingeburgerd elders in Europa, in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Vicia villosa

Verspreiding Bonte Wikke

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten