Wald-Veilchen


Algemeen

Dit is een zeldzame soort. Maar omdat dit viooltje ook vroeg in het voorjaar bloeit ontstaat er al snel verwarring. Het zou Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana) kunnen zijn of bijv. Maarts viooltje (viola odorata). Dus een betere flora is in dit geval best wel handig.  Bij de soortbeschrijving op de Floronsite staat ook nog Donkersporig bosiooltje kan verward worden met het Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana) en vormt daarmee kruisingen (Viola x bavarica). Na de bloei is het niet goed mogelijk beide bosviooltjes en hun bastaard van elkaar te onderscheiden. Wat ik al zei Donkersporig bosviooltje bloeit in April en Mei.

Er komen minstens 12 soorten Viooltjes (Viola) voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke

Viola is Latijn en betekent "violet". Dit vanwege de violet/blauwe kleur van het bloemetje.

Reichenbachiana verwijst naar de Duitse bioloog Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (Leipzig, 8 januari 1793 - Dresden, 17 maart 1879). Hij was een Duitse natuuronderzoeker (zoöloog en botanicus). Hij leidde ook de door hem zelf opgerichte botanische tuin (Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden). 

Als eerbetoon voor al zijn wetenschappelijk werk en vele publicaties is de wetenschappelijke naam van het Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana Jord. ex Bor.) naar hem vernoemd (een zogenaamd eponiem).

Namen in andere talen

  • English: Early Dog-violet
  • Français: Violette des bois
  • Deutsch: Hain-Veilchen
  • Espanõl: Violeta de monte
  • Italiano: Viola silvestre
  • Svenska: Lundviol
  • Norsk: Lundfiol
  • Dansk: Skovviol

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkrijke grond (mergel, leem, löss en klei).

Groeiplaats
Bossen (kalkrijke loofbossen en hellingbossen), struwelen, heggen en waterkanten (afkalvende bosbeekoevers).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, zeldzaam in het IJsseldal, in Twente en in de Achterhoek. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Leemstreek en de Voerstreek. Elders veel zeldzamer.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeer zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
West-, Midden- en Zuidoost-Europa en in de Kaukasus.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Viola reichenbachiana/Viola sylvestris

Verspreiding Donkersporig Bosviooltje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten