maretak1

Verklaring

De naam Viscum komt van Turdus viscivorus (Latijn) en betekent "Grote Lijster". Dit omdat deze vogel, ook wel misteleter genoemd, deze plant vaak eet en deze weer verspreid middels zijn uitwerpselen.

Album komt van Albus (Latijn) en betekent "wit", de kleur van de bloem.

Algemeen

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Namen in andere talen

  • English: Mistletoe
  • Français: Gui
  • Deutsch: Mistel
  • Espanõl: Muérdago blanco
  • Italiano: Vischio comune
  • Svenska: Mistel
  • Norsk: Misteltein

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Mistletoe. Het woord Mistleto' is afgeleid van de oudere vorm Mistle dat is afgeleid van het Oud-Engels woord tãn en betekent "tak". Mistle is gebruikelijk Germaans (In het Oudhoogduits Mistil, in het Middelhoogduits  Mistel, in het Oude Engels Mistel en het Oudnoors mistil). Verder etymologie is onzeker.

De Franse naam is Gui. Letterlijk betekent dit "boom". Maar hier wordt absoluut de boom bedoeld waarop Maretak parasiteert (het is een halfparasiet). Sterker nog, deze plant overleeft het niet zonder een boom. Of dit nu Europees of hardhout is!

De Duitse naam is Mistel. Dit is het eerste deel van de Engelse naam.

De Zweedse en de Deense naam zijn nagenoeg gelijk, Mistel/Almindelig Mistelten. Ook deze zijn het zelfde als de Engelse naam.

De Noorse naam is Misteltein. Eigenlijk is dit alleen naar het Engels te vertalen, Mistletoe.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen boven in loofbomen op kalkrijke grond (mergel en zand). Deze halfparasiet woekert het meest op Zwarte populier, Canadese populier (Canada populier), Appel, Robinia en soms op Eenstijlige meidoorn.

Groeiplaats
In bomen in boomgaarden, bosranden en in vrijstaande bomen.

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam in het oosten en midden en in de kalkrijke duinen.

Vlaanderen
Zeldzaam, maar plaatselijk vrij algemeen in het oosten van de Leemstreek, het zuidelijke deel van de Maasvallei en in de Voerstreek.

Wallonië
Plaatselijk vrij algemeen in het zuiden en zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Gematigde streken in Europa, Azië en Noordwest-Afrika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Viscum album

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten